Klauzula informacyjna

Postanowienia poniższe stanowią Politykę prywatności, która określa informacje dotyczące zbierania przez Sprzedającego danych, w tym danych osobowych Użytkowników Usług świadczonych przez Pupil Foods Sp. z o.o. 63-460 Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 16 NIP 622 22 92 940, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

1. Pupilkarma.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony Serwis pupilkarma.pl ułatwiał każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików Cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych.

2. Dane, o podanie których Użytkownik będzie proszony w Formularzach: kontaktu, rejestracji oraz zamówienia, są niezbędne do działania Serwisu lub realizacji usługi.

3. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

5. Użytkownik, który korzysta z Serwisu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu oraz potwierdza, że rozumie ich treść. Ponadto wyraża on zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie, dla celów zapewnienia obsługi Użytkownika w Serwisie polegającej m.in. na zakładaniu Konta i zarządzania nim, w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w celu egzekwowania przestrzegania Regulaminu.

2. Dane osobowe nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3. Pupilkarma.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w Formularzach: rejestracji lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących Cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Jednakże bez plików Cookies Serwis lub jego poszczególne funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.

4. Sprzedający może również gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się ze Sprzedającym za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu Użytkownika ze Sprzedającym. Dostępny w Serwisie Formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji, która nie jest związana z działalnością Sprzedającego.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

1. Sprzedający zapewnia Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres sklep@pupilkarma.pl.

3. Pupilkarma.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

IV. Zmiany Polityki Prywatności

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu należącego do pupilkarma.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności Sprzedający będzie informować na stronach Serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności Sprzedający prosi o kontakt na adres e-mail: sklep@pupilkarma.pl.


OK

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie: Polityka Prywatności