Białko i świeże mięso w karmach dla psów

Czy wysoki udział mięsa w karmie jest korzystny dla Twojego pupila? Jak zdefiniować mięso świeże? Na te pytania odpowiada w swoim artykule nasz ekspert dr n wet Agnieszką Kurosad.

Bogactwo rodzajów karm obecnych na współczesnym rynku zoologicznym jest wyzwaniem zarówno dla właściciela zwierzęcia (co wybrać?), jak i dla samych producentów karm dla psów i kotów (co produkować?). Związane jest to z pojawiającymi się – z jednej strony –  trendami tzw. „zdrowego” żywienia, „powrotu do natury”, czy humanizacji produktów dla zwierząt. Z drugiej – potrzebą dostępu do wygodnych, kompaktowych karm, łatwych w transporcie i w podróżach ze zwierzęciem, będących zarazem produktem zbilansowanym, o odpowiednio wysokiej wartości odżywczej. Czy da się to połączyć? Co wybrać? Co polecać? Co produkować? Oto pytania które zadają sobie specjaliści ds. żywienia psów i kotów, właściciele zwierząt oraz producenci karm.

Na przestrzeni lat można zauważyć zmniejszający się udział stosowania diety domowej w żywieniu psów i kotów. Rolę tę zaczęła spełniać karma komercyjna: sucha, wilgotna oraz cała gama przysmaków, ciastek, przekąsek itp. dodatków. Sama karma przeszła również swoistego rodzaju proces „odświeżenia”, kiedy to z produktów suchych o wysokiej zawartości węglowodanów przekształciła się w karmę z dużym udziałem białka, świeżego mięsa itp. Ważnym jest jednak zagadnienie, czy wysoki udział mięsa w karmie dla każdego psa jest na pewno potrzebny, zalecany i odżywczy?

Im więcej białka w karmie tym lepiej?

Typowym zwierzęciem bezwzględnie mięsożernym jest kot i stosowanie w jego żywieniu karm wysokobiałkowych jest naturalne i wręcz wymagane. Pies natomiast, mimo swojej przynależności do grupy mięsożerców, jest określany jako mięsożerca względny z wysoką adaptacyjną zdolnością do trawienia węglowodanów. Wynika to notabene z procesu jego udomowienia. Zdrowy, dorosły niepracujący pies ma dużo niższe zapotrzebowanie na białko niż kot. Dodatkowo składnik ten (odmiennie od tłuszczów) nie podlega kumulacji w organizmie, a niewykorzystany – jest usuwany. Dlatego większe znaczenie dla zdrowia psa ma codzienne dostarczanie optymalnej zawartości białka, niż stałe stosowanie karmy z jego nadwyżką. Dodatkowo w przypadku nieprawidłowo strawionego białka podanego w nadmiarze, dochodzi do zaburzeń równowagi mikroflory przewodu pokarmowego, co pociąga za sobą spadek odporności lokalnej jelita i zwiększa ryzyko jego zapalenia. Dlatego właściwa pro-zdrowotna strategia żywienia psa, powinna koncentrować się na doborze odpowiednich, wysokostrawnych źródeł białka i dopasowania jego ilości w karmie do aktualnych potrzeb zwierzęcia. Pozwoli to w racjonalny sposób stosować karmy wysokobiałkowe u zwierząt młodych, rosnących oraz w okresie reprodukcji, czy wykonywania intensywnej pracy, ale i odpowiednio ograniczyć jego realne straty, wynikające z braku możliwości wykorzystania przez np. organizm niepracujący.

Białko – to mięso, ale czy mięso wymienione na jednym z pierwszych miejsc w składzie etykiety oznacza, że jest go w produkcie najwięcej?

Najlepszym źródłem białek pochodzenia zwierzęcego (poza białkiem jaja kurzego) jest mięso zwierząt rzeźnych, ptaków i ryb. Mięso należy do produktów wilgotnych; zawiera ok. 65-78% wody oraz od 15 do 19 % białka. Wynika z tego, że 100g mięsa dostarcza ok. 15-9g białka, a nie – jak jest to czasem błędnie interpretowane – „100g mięsa to 100g białka”.

Mięso ze względu na swoją dużą wilgotność (a więc i dużą wagę), w opisie składników na etykiecie znajduje się na jednym z pierwszych miejsc. Daje to czasem nieco złudne wrażenie, że składnik ten jest podstawowym elementem karmy. Niemniej jednak należy pamiętać, iż przy produkcji karm suchych, mięso przed wprowadzeniem w cykl produkcyjny ulega odwodnieniu.

Mięso i świeże mięso – definicje prawne.

Zgodnie z Ustawą z dn. 29.01.2004r., „mięso” to produkt pochodzenia zwierzęcego, obejmującego wszystkie części zwierząt rzeźnych i łownych, czyli: bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, zwierząt nieparzystokopytnych, drobiu, królików oraz strusi i nutrii, nadające się do spożycia przez ludzi. Z definicji mięsa wyłączone jest mięso mechanicznie odkostnione (MOM). Natomiast „świeże mięso” to mięso niepoddane żadnemu innemu procesowi poza chłodzeniem, mrożeniem lub szybkim mrożeniem. Definicja ta obejmuje również mięso pakowane próżniowo lub pakowane w atmosferze regulowanej.

Czy dodatek świeżego mięsa ma wpływ na smakowitość, strawność oraz dostępność składników odżywczych z karm suchych?

Wprowadzenie do receptury karm ekstrudowanych świeżego mięsa ma pewne ograniczenia produkcyjne (technologiczne). Niemniej jednak sam dodatek świeżego mięsa może istotnie poprawić teksturę oraz spoistość granul, zwiększając jednocześnie ryzyko jełczenia. Wprowadzenie do suchej karmy dla psów 26% dodatku świeżego mięsa zwiększyło jej konsumpcję w porównaniu z karmieniem psów produktami opartymi wyłącznie na mączkach. Uzyskano również wyższą strawność suchej masy, materii organicznej, białka surowego, tłuszczu i energii w porównaniu z wynikami otrzymanymi przy stosowaniu karm z mączką. Ponieważ badań porównawczych tego typu karm jest zbyt mało, nie można w sposób jednoznaczny określić, która karma pod względem odżywczym jest dla psa lepsza. Można jednak uznać, że dodatek świeżego mięsa zwiększa jej atrakcyjność smakową, przez co może potencjalnie zwiększyć konsumpcję substancji odżywczych zawartych w karmie.

Podsumowując rozważania nt. białka, mięsa i świeżego mięsa w karmach dla psów rozsądne wydaje się śledzenie prowadzonych badań i publikacji naukowych oraz złota zasada „Primum not nocere.”

 

Literatura uzupełniająca:

  1. Axellsson E.: Adapting to a New Diet During Dog Domestication: Implications for the Domestication Process and Dog Health. Nestle Purina Companion Animal Nutrition Summit. 27-29.03.2014, Austin, Texas; s.81-84
  2. Bradshaw J.W.S.: The evolutionary basis for the feeding behavior of domestic dogs (canis familiaris) and cats (felis catus). JN. 2006; 1927S-1931S
  3. Claus M., Kleffner H., Kienzle E.: Carnivorous mammals, nutrient digestibility and energy evaluation. Zoo Biology. 2010, 29: 687-704
  4. Dziennik Ustaw z 2004 nr 33 poz. 288
  5. Kienzle E.: Evolutionary versus evidence-based diets. Nestle Purina Companion Animal Nutrition Summit. 27-29.03.2014, Austin, Texas; s. 87-90
  6. Koppel K., Gibson M,  Alavi S.,  Aldrich G.: The Effects of Cooking Process and Meat Inclusion on Pet Food Flavor and Texture Characteristics. Animals 2014, 4, 254-271
  7. MurrayM., Patil. A.R., Fahey G.C., Merchen N. R. Jr., Hughes D.M.: Raw and rendered animal by-propducts as ingredients in dog diets. J. Anim. Sci. 1997; 75: 2497-2505
  8. Nery J., . Goudez J., Biourge V.,Tournier C., Leray V., Martin L.,Thorin C.,  Nguyen P., Dumon H.: Influence of dietary protein content and source on colonic fermentative activity in dogs differing in body size and digestive tolerance. J Anim Sci. 2012. 90:2570-2580
  9. Nery J., Biourge V., Tournier C., Leray V., Martin L., Dumon H., Nguven P.: Influence of dietary protein content and source on fecal quality, electrolyte concentration and osmolarity and digestibility in dogs differing in body size. J Anim. Sci. 2010, 88: 159-169
  10. Zentek, J.: Influence of diet composition on the microbial activity in the gastro-intestinal tract of dogs. I. Effects of varying protein intake on the composition of the ileum chime and the faeces. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 1995, 74:43−

Co myślisz?

Napisane przez PUPIL Instytut

Powołana przez firmę PUPIL Foods Sp. z o.o. niezależna jednostka badawcza, która angażuje do współpracy naukowców różnych specjalności: lekarzy weterynarii, behawiorystów, biologów, dietetyków i specjalistów w dziedzinie żywienia zwierząt. Instytut stale współpracuje z czołowymi ośrodkami naukowymi, m.in. z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i SGGW w Warszawie.

Dlaczego Twój pies wpatruje się w Ciebie?

Dlaczego koty lubią wchodzić wysoko?